wtorek, 17 stycznia 2017

Pani Królik


Pani Kró­lik, która jesz­cze nie ma imie­nia,
ale już wkrótce na pewno je dosta­nie,
  przypuszczalnie będzie wyjąt­kowo obra­zowe, jak wszyst­kie imiona,
które nadaje moja młod­sza córka: )
Pani Kró­lik jest bar­dzo fili­gra­nowa i ele­gancka, jak przy­stało na praw­dziwą balet­nicę: ) 
9 komentarzy:

Dziękuj za wszystkie komentarze :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...